• Pirmadienį - Penktadieniį nuo 8:00 - 18:00
 • Tilžės g. 83c, Šiauliai
 • +370 611 48111

Terminai ir Taisyklės

TERMINAI IR TAISYKLĖS

1. ĮVADAS

Šios internetinės svetainės standartinės taisyklės ir sąlygos valdo jūsų naudojimąsi šia svetaine. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutikote su visomis čia parašytomis sąlygomis. Jūs galite nenaudoti šios svetainės, jei nesutinkate su jokiomis iš šių standartinių svetainės sąlygų.

Bendrosios nuostatos.

Šios taisyklės yra pirkimo – pardavimo sutartis (toliau sutartis) nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo www.carpark.lt (toliau Internetinė automobilių nuoma) ir kliento (toliau Pirkėjas). Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas, kiekvieną kartą norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti, kad sutinka su pirkimo – pardavimo taisyklėmis.

Sutarties sudarymas.

Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, patvirtina užsakymą ir jį apmoka.

2. Nuomos sąlygos - Svarbu!

 • Visi automobiliai apdrausti transporto savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės bei kasko draudimu.
 • Automobilį gali nuomotis asmuo turintis 25 metus ir 2 metų vairavimo stažą.
 • Automobiliu galima naudotis visoje Europos Sąjungoje išskyrus NVS šalis, nuomojantis būtina pranešti ar kelionės bus vykdomos Lietuvos Respublikoje ar užsienyje.
 • Jei automobiliu bus naudojamasi tik Lietuvos Respublikoje imamas nuo 150 € užstatas, jei automobiliu bus naudojamasi užsienyje imamas nuo 300 € užstatas, grąžinus automobilį tokios pat būklės kokios ir priėmė, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su pilnu kuro baku, tvarkingą, užstatas grąžinamas.
 • Sutarties galiojimo laikotarpiu automobilio rida negali viršyti 400 kilometrų per parą. Viršijus nurodytą ridos limitą parai, nuomininkas papildomai apmoka nuomotojui po 0,1 € su PVM už kiekvieną viršytos ribos kilometrą, skaičiuojant kad vienos paros kilometrų limitas 400.
 • Nuomojantis automobilį reikalingas galiojantis vairuotojo pažymėjimas ir asmens tapatybės kortelė arba pasas.
 • Automobilio naudojimui reikalingus degalus, pradurtas padangas remontuoja ir būtinas išlaidas apmoka nuomininkas. Gavęs automobilį su pilnu degalų baku, nuomininkas grąžina automobilį su pilnu degalų baku, grąžinus automobilį nepilnu kuro baku, 30€ užpilimo mokestis plius trūkstamo kuro kaina.
 • Automobilis išnuomojamas tvarkingas, švarus iš išorės ir švariu neprirūkytu salonu, toks ir turi būti grąžinamas. Automobilį grąžinus nešvarų, priskaičiuojamas nuo 15 € iki 20€ valymo mokestis (priklausomai nuo automobilio tipo).
 • Automobilio nuomos kaina apskaičiuota pagal nuomos dienas. Nuomos dienų apskaičiavimas remiasi 24 valandų nuomos diena, kuri prasideda nuo automobilio perdavimo nuomininkui momento. Papildoma nuomos diena priskaičiuojama automobilį grąžinus viena valanda vėliau.

3. Intelektinės nuosavybės teisės

UAB „DIVERSAS“ priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir medžiaga, esanti šioje svetainėje.

Jums suteikiama ribota licencija tik norint peržiūrėti šioje svetainėje esančią medžiagą.

4. Apribojimai

Jūs esate apribotas:

• Svetainės medžiagos publikavimas kitose laikmenose;

• Parduoti, sublicencijuoti ir (arba) kitaip komercializuoti Svetainės medžiagą;

• Viešai pristatyti ir (arba) parodyti bet kokią Svetainės medžiagą;

• Naudodamiesi šia svetaine bet kokiu būdu, kuris gali ar gali pakenkti šiai svetainei;

• Naudojimasis šia svetaine bet kokiu būdu, kuris daro įtaką vartotojo prieigai prie šios svetainės;

5. Jūsų turinys

Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas pilnai atsako už veiksmus naudojantis Internetine parduotuve savo prisijungimo duomenis.

Jūsų turinys turi būti jūsų pačių ir neturi pažeisti trečiųjų šalių teisių. UAB DIVERSAS pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kurį jūsų turinį iš šios svetainės.

6. Atsakomybė.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui atšaukti užsakymą, jei pirkėjas nesumoka už prekes per dvi (2) darbo dienas. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateiktą registracijos formą. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už veiksmus, susijusius su internetine parduotuve, prisijungimo informacija

Internetinių parduotuvių įsipareigojimai. Sudaryti tinkamas sąlygas pirkėjui pirkti paslaugas. Esant sunkioms aplinkybėms, internetinė parduotuvė negali pristatyti prekių, kurias Užsakovas įsipareigoja pasiūlyti panašią prekę, tačiau pirkėjas atsisakė grąžinti sumokėtus pinigus.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo teisę į privatumą ir pirkėjo asmens duomenis, nurodytus tik tvarkyti Lietuvos Respubliką pagal įstatymus.

7. Atsakomybės apribojimas

UAB „DIVERSAS“ direktoriai ir darbuotojai jokiu būdu neatsako už nieką, atsirandantį dėl ar šiaip ar taip susietą su jūsų naudojimusi šia interneto svetaine, nes tokia atsakomybė pagal sutartį. UAB „DIVERSAS“, įskaitant direktorius ir darbuotojus, nėra atsakinga už bet kokią netiesioginę, išvestinę ar specialią atsakomybę, atsirandančią dėl ar šiaip susijusių su jūsų naudojimusi šia interneto svetaine.

8. Teisinis pranešimas apie prekės ženklą

Visi produktų pavadinimai, logotipai ir prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Visi šioje svetainėje naudojami įmonių, produktų ir paslaugų pavadinimai yra skirti tik identifikavimui. Šių pavadinimų, logotipų ir prekės ženklų naudojimas nereiškia patvirtinimo.

9. Atskiriamumas

Jei kuri nors šių sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia pagal bet kurį taikytiną įstatymą, tokios nuostatos bus ištrintos nepažeidžiant kitų šių nuostatų.

10. Sąlygų keitimas

UAB „DIVERSAS“ bet kuriuo metu gali patikslinti šias Sąlygas ir, naudodamasi šia svetaine, tikimasi, kad šios sąlygos bus reguliariai peržiūrimos.

11. Užduotis

UAB „DIVERSAS“ leidžiama perleisti, perleisti ir perduoti teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias Sąlygas be jokio pranešimo. Tačiau jums neleidžiama perleisti, perduoti ar sutarčių su jūsų teisėmis ir (arba) įsipareigojimais pagal šias sąlygas.

12. Visa sutartis

Šios sąlygos sudaro visą UAB „DIVERSAS“ ir jūsų susitarimą dėl jūsų naudojimosi šia interneto svetaine ir pakeičia visas ankstesnes sutartis ir susitarimus.

13. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklės taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įsakymų nustatyta tvarka.

14. Privatumo Politika

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

„UAB DIVERSAS“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų tinklalapyje naudojami slapukai (ang. cookies). Tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske.

Daugiau informacijos apie „sausainių“ ir privatumo politiką rasite čia: https://www.carpark.lt/privacy-policy/

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!