• Pirmadienį - Penktadieniį nuo 8:00 - 18:00
  • Tilžės g. 83c, Šiauliai
  • +370 611 48111

Privatumo Politika

Privatumo Politika

 

 

 

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

„UAB DIVERSAS“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mes renkame duomenis:

• kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;

• kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų pagalba, paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);

• Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, bet, jei nuspręsite to nedaryti, mes negalėsime Jums suteikti prekių ir (ar) paslaugų.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

• pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;

• duomenys, kurie susiję su prekių ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;

• duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., interneto naršyklės pavadinimas, srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;

• kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;

• vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mūsų salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;

• kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Detalų „UAB DIVERSAS“ tvarkomų asmens duomenų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

Mūsų tinklalapyje naudojami slapukai (ang. cookies). Tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske.

Daugiau informacijos apie „slapukų“ ir privatumo politiką rasite čia: https://www.carpark.lt/cookie-policy/

Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios šio tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Taip pat naudojant slapukus automatiškai fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija, kiek lankytojų apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę gerinti teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

• teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;

• teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome (nors daugelį jų galite pataisyti atsidarę Mano paskyra);

• teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis;

• teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

• teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

• teisę į duomenų perkeliamumą;

• teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

• teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Kaip susisiekti:

• el. paštu: info@carpark.lt

Baigiamosios nuostatos.
Šioms taisyklės taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įsakymų nustatyta tvarka.

 

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!